งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สวพ.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน KM

13 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วานนี้ (13 มี.ค. 63) อ.ชุติมา  คำแก้ว เป็นประธานในการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน KM ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยฯ โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการจากหน่วยงานระดับกอง ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม