งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สวพ. เข้าร่วมศึกษาเส้นทางและภาพเขียนเขายาลอ

9 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 มีนาคม 2563  งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สวพ. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมศึกษาเส้นทางและภาพเขียนเขายาลอ เหตุกรมศิลปากรถอด "ภาพเขียนสีเขายะลา" จากแหล่งโบราณคดี เพื่อทำเป็นแหล่งสัมปทานเหมืองหิน ทางคณะจึงเข้าสำรวจพื้นที่จริง เพื่อนำไปหารือแนวทางในการปกป้องพื้นที่ และร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่เขายาลอ ดังกล่าวไว้ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา