งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สวพ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบันแม่ลานฯ ครั้งที่ 2/2563

10 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (10 มี.ค. 63) ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการจัดการเกษตรทันสมัย และอุตสาหกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา ณ แม่ลาน  ครั้งที่ 2/2563     ณ ประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างแผนด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ