4 ขั้นตอน การสร้างแบบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ด้วย GOOGLE FORM

10 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) คลังความรู้

4 ขั้นตอน การสร้างแบบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ด้วย GOOGLE FORM

1. สร้าง Google Form 

2. ใส่รายละเอียด ข้อมูล/ รูปแบบ

3. ตั้งค่าแบบฟอร์ม 

4. การส่งแบบฟอร์ม 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : http://gg.gg/4GOOGLEFORM