งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มปลาส้มฮาลาบาลา สินติ 2

9 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (19 กันยายน 62) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มปลาส้มฮาลาบาลา สินติ 2 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยประธานกลุ่มได้กล่าวถึงการได้เข้าร่วมโครงการว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ลงพื้นที่ ดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ซึ่งได้ทำการช่วยเหลือกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งทางกลุ่มปลาส้มฮาราบาราได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านบรรจุภัณฑ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการตลาดออนไลน์ อีกทั้งการสนับสนุนในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาหรือการต่ออายุของผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทางกลุ่มรู้สึกขอบคุณในความช่วยเหลือและสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และได้กล่าวถึงความต้องการหรือปัญหาของกลุ่มปัจจุบันที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ปลาส้มฮาลาบาลา ทางกลุ่มมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ซึ่ง ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้สนับสนุนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แล้วแต่ยังขาดในเรื่องของภาษาซึ่งทางกลุ่มมีแผนที่จะเจาะตลาดต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่นประเทศมาเลเซีย ซึ่งทางกลุ่มมีความต้องการที่จะเพิ่มภาษา สำหรับการเจาะตลาด อีกทั้งในเรื่องของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การต่ออายุของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ได้นาน เพื่อการขนส่ง หรือการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีความจำเป็นต่อการพัฒนากลุ่มเป็นอย่างยิ่ง