งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มเครื่องแกงบ้านต้นโตนก

11 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (11 กันยายน 62) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มเครื่องแกงบ้านต้นโตนก ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยทางกลุ่มได้กล่าวถึง การเข้าร่วมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างมาก ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่มาช่วยเหลือทางกลุ่ม เกี่ยวกับการพัฒนามตรฐานของผลิตภัณฑ์ และการอบรมเรื่องการค้าออนไลน์ การบัญชี ทั้งนี้กลุ่มยังกล่าวอีกว่า การดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ทีมงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความเป็นกันเอง ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ในการช่วยเหลือลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น อย่างจริงจังและจริงใจ กลุ่มเครื่องแกงบ้านต้นโตนกยังกล่าวอีกว่า ทางกลุ่มมีความต้องการอยากขยายอายุการเก็บของเครื่องแกงให้มากขึ้น และการดำเนินงานอยากให้การประสานงานให้มากกว่านี้ เพื่อให้ดำเนินงานไปตามความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมที่มากขึ้น ระหว่างกลุ่มกับทีมงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา