งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

10 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (10 กันยายน 62) งานทรัพยากรมนุษย์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยอาจารย์พอหทัย ซุ่นสั่น ได้กล่าวว่า โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการ ตอบสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งตน ได้รับบทบาทหน้าที่ในการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประเภทผ้า โดยรับผิดชอบทั้งหมด 2 กลุ่มเป็นหลัก ได้แก่กลุ่ม SN Design และกลุ่ม Lava Laweng ซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยทั้งสองกลุ่มมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่ม SN Design มีความสามารถในการจัดเย็บกระเป๋าอเนกประสงค์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีส่วนในการส่งเสริมเกี่ยวกับ การออกแบบกระเป๋า ให้มีลวดลายที่ทันสมัยและเป็นการประยุกต์ใช้วัตถุดิบ หรือวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้มาผสมผสาน เช่น การนำหมวกกะปิเยาะ มาดัดแปลงมาเป็นกระเป๋า ทำให้กระเป๋ามีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และอีกกลุ่ม กลุ่ม Lava Laweng มีความถนัดในเรื่องการปักเย็บ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าไปส่งเสริมในเรื่องการออกแบบ ลวดลายของการปัด เย็บ ที่มีความทันสมัยและการกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ด้วยการออกแบบลวดลายเป็นใบไม้ และทำการปักเย็บ เป็นปลอกหมอนที่มีรูปทรงและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ นอกจากนี้ อาจารย์พรหทัย ซุ่มสั่น ได้กล่าวต่ออีกว่า การพัฒนาหรือการส่งเสริมในอนาคต ตนมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาหรือโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จะมีความต่อเนื่องอย่างน้อยสัก 2-3 ปี เพื่อตอบสนองนโยบายของชาติ ที่กล่าวไว้ว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การที่จะทำให้กลุ่มถึงเป้าหมายหรือว่ายกระดับ ความต่อเนื่อง ในการพัฒนามีความจำเป็นอย่างยิ่ง