งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เผยผลการประเมินการใช้ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

15 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบสารสนเทศบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ดำเนินการสรุปผลการสำรวจ ดังภาพ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด