แผ่นพับงานเสวนา "การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

19 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้จัดงานเสวนา "การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
เมื่อวันทีี่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง