งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดประชุมคณะดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ครั้งที่ 2/2562

13 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดการประชุมคณะดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ครั้งที่ 2/2562 เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (สวพ.)