สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม/งานแก้ปัญหา KM SRDI Forum

10 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (10 พ.ค. 62) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมกรรม/งานแก้ปัญหา KM SRDI Forum โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมหรืองานแก้ปัญหาของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยฯ ทั้งนี้ภายในงานมีการนำเสนอนวัตกรรม/งานแก้ปัญหาจำนวน 14 ผลงาน