บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยฯ ร่วมการประชุมกลุ่มงาน ครั้งที่ 4/ 2562

11 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 11 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดการประชุมกลุ่มงาน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจที่กลุ่มงานได้รับมอบหมาย นำโดย นางสาวริซมา สาเม๊าะ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page