งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลงพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม OTOP อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

16 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 - 14 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ คลีนิคเทคโนโลยี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส จำนวน 7 กลุ่ม