คณะทำงานจากสถาบันวิจัยฯ ลงพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

6 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) คณะดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยสถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่กลุ่มปลาดุกร้า ในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษาแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP


ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page