ลงพื้นที่สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

16 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. วันนี้ (15พ.ย.61) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ประชุมเพื่อรับฟังประเด็นจากพื้นที่ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังประเด็นในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในครั้งนี้ มี นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี กล่าวให้โอวาทและพูดถึงนโยบายจังหวัดที่สอดคล้องกับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี ภาคประชาสังคมจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับประเด็นที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ร่วมรับฟังจากการเปิดเวทีรับฟังประเด็นการนำเสนอจากพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่นั้นมีประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) การส่งเสริมความรักความสามัคคี และการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

ที่มา : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
http://www.yru.ac.th/th/archive/view/khna-phu-brihar-la-bukhlakr-mrphyala-lngphun-thi-xhnxngcik-cpattani-prachum-pheux-rab-fang-praden-cak-phun-thi