ประชุมคณะทำงานโครงการตามพระบรมราโชบาย ครั้งที่ 3/2561

19 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ ( 19 ก.พ. 61 ) ที่ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ืได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรี การประชุมครั้งนี้มีวัถตุประสงค์เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทะธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา