งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ "เว็บไซต์หน่วยงานระดับงาน" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

29 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ "เว็บไซต์หน่วยงานระดับงาน" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

DSC05694.jpg

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่าน นางสาาวริซมา  สาเม๊าะ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ "เว็บไซต์หน่วยงานระดับงาน" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การประกวดดังกล่าวจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์ และสร้างเครือข่ายในกาเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับรางวัลชนะเลิศเว็บไซต์หน่วยงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)