ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 4/2560

7 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันนี้ 06 ตุลาคม 2560 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 4/2560 (วาระเร่งด่วน) เพื่อเตรียมส่งคำของบประมาณโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (อาคาร4)