งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ประชุมเตรียมงานอบรมระบบบริการวิชาการ

วันนี้ 22 ส.ค. 60 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดประชุมเตรียมงานอบรมระบบบริการวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมงานก่อนการอบรมในวันที่ 23 ส.ค 60

แกลเลอรี่