ประชุมเตรียมงานอบรมระบบบริการวิชาการ

22 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 22 ส.ค. 60 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดประชุมเตรียมงานอบรมระบบบริการวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมงานก่อนการอบรมในวันที่ 23 ส.ค 60