มรย. เข้าร่วมออกบูธในงาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ชายแดนใต้

18 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) หน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า

วันนี้ (17 มี.ค. 66) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า 10 ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในงาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่  17 -26 มีนาคม 2566 เวลา 11.00-21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. หาดใหญ่ ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้าจังหวัดยะลา) และการดำเนินโครงการของอาจารย์ประจำตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย