ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คลินิกเทคโนโลยี)

18 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ประจำคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปแล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ซึ่งจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด