ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

27 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ) ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
ประจำคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด