งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ขอรับคำปรึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จากอาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

31 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (31 ม.ค. 62) เวลา 14.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา นำโดยนายบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ และนายวิสูตร มะโนรี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ขอรับคำปรึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จากอาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาลัยวิทยาราชภัฏยะลา และขอความช่วยเหลือขอรับบริการวิชาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ด้านคุณภาพ และให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น ให้กับกลุ่มบ้านพิกุล ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา