งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บริการวิชาการ การทำผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต

29 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (29 ม.ค. 62) นายสมเจตน์  อินทกาญจน์ กับ นางสาววิมลรัตน์  จินวรรณ์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เข้ารับบริการวิชาการ การทำผลิตภัณฑ์ชุมชน สบู่ถ่านไม้ไผ่ โดยมี อาจารย์เวคิน  วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้