งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดประชุมบุคลากรระดับงาน ครั้งที่ 1/2562

11 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. บุคลากรภายในกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมระดับกลุ่มงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย นางสาวริซมา สาเม๊าะ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละบุคคล รวมถึงหารือในประเด็นหน้าที่และภารกิจที่กลุ่มงานได้รับมอบหมาย