งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดประชุมคณะดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

10 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP นำโดย อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ และอาจารย์ชุติมา คำแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อหารือในประเด็นแนวทางการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (สวพ.)