งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นำคณะทำงาน OTOP เข้าร่วมการประชุมกลั่นกรองการอนุมัติโครงการศูนย์ส่งเสริมฯ

26 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ นำโดย ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และอาจารย์ชุติมา คำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เข้าร่วมการประชุมกลั่นกรองการอนุมัติโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา