รองอธิการบดี มรภ.ยะลา นำทีมลงพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

9 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จากสถาบันวิจัยฯ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นฯ และคณาจารย์มรภ.ยะลา ลงพื้นที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพิซซ่าหน้าปลานิล กลุ่มน้ำแกงสำเร็จรูปฮานตาน่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา (กาแฟเบตง) กลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนา (หมี่เบตง) กลุ่มโกช้างฟาร์มไก่เบตงพันธุ์แท้ กลุ่มปลานิลในสายน้ำไหล กลุ่มเลี้ยงผึ้งจิ๋วชันโรงครูรวิน กลุ่มสมุนไพรปิยะมิตร กลุ่มแม่บ้านมดตะนอย กลุ่มกุยช่ายเหม่ยเว่ย กลุ่มเฉาก๊วยหอเจี๊ยะ และกลุ่มเจ๊ปูกุยช่ายเบตง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษาแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP