ติดตามข่าวสารบริการวิชาการได้ทางเพจ "บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"

23 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พลาดทุกข่าวสารงานบริการวิชาการ
เพจ " บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" 
หรือคลิกลิ้งค์ fb.me/yruacademicservice

#บริการวิชาการมรย บริหารจัดการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา