เข้าร่วมให้ข้อมูลการประกวดรางวัลพระปกเกล้า​ ประจำปี​ 2561 ของเทศบาลตำบลท่าสาป

10 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (9 ต.ค. 61) นางสาวริซมา  สาเม๊าะ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นางสาวพาตีเมาะ  อาแยกาจิ  หัวหน้างานศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ และนางสาวอานีตา  ดีเย๊าะ  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่เข้าร่วมให้ข้อมูลการประกวดรางวัลพระปกเกล้า​ ประจำปี​ 2561 ของเทศบาลตำบลท่าสาป ซึ่งมีโครงการที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงนเทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

(ขอบคุณภาพข่าวจาก Facebook นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป)