ขอเชิญบุคลากร มรย. เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการทำงานด้วย 7Q "

17 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ด้วยสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ จัดทำโครงการฝึกอบรมเทคนิคการทำงานด้วย 7Q  ระหว่างวันที่ 18 -19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคาร 20 มหาวิทบาลัยราชภัฏยะลา สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการนี้ สถาบันฝึกฯ ขอสำรวจผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมดังกล่าวโปรดลงชื่อ และหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมได้ที่หมายเลขภายใน 35000 หรือทาง Line บริการวิชาการ https://line.me/R/ti/g/VDK8BFyVZa

LineAS.jpg