ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมการสร้างฝายประชารัฐ ( ฝายมีชีวิต ) เพื่อนุรักษ์ ดิน น้ำและป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561

14 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวานนี้ (13.ก.ย.61) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศูนย์วิจัยและความหลากหลายทางชีวภาพ ฯ ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาลงไปเก็บแบบสำรวจและควบคุมการเก็บแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ในการนี้ได้ร่วมกันทำจิตอาสาสร้างฝายกั้นน้ำตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลา “กิจกรรมการสร้างฝายประชารัฐ ( ฝายมีชีวิต ) เพื่อนุรักษ์ ดิน  น้ำและป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561” ณ บริเวณแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ (ป่าชุมชน) ลำคลองชุมชนบ้านกุนุงจะนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา