องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการตามพระราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

4 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) คลังวิดีโอ