ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและจัดกิจกรรมถอดบทเรียนบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านควนโนรี และ โรงเรียนวัดป่าสวย

6 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พร้อมด้วย อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และคณะทำงานลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านควนโนรี และ โรงเรียนวัดป่าสวย จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการและคณะครูเป็นอย่างดี