ประชุมติดตามการเตรียมถวายรายงานการดำเนินงามตามพระบรมราโชบาย

9 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วานนี้ ( 8 ก.พ. 61 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทน รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการเป็นประธานในการประชุมติดตามการถวายรายงานการดำเนินตามพระบรมราโชบาย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและหัวหน้าโครงการท่าสาปโมเดล การประชุมครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการสำรวจรายงานผล การดำเนินงานโครงการพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยฯ อาคาร 4 ชั้น 3