ประชุมการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

28 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ สถาบันวิจัยฯ ได้เข้าประชุมติดตามการจัดทำเว็บภาษาอังกฤษ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาก่อนนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป ท