งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สานเสวนา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา (8 มี.ค. 57)

แกลเลอรี่