กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

28 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมส่งเสริมทางวัฒธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนทั่วไป

โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ 

  1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
  2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

สำหรับนักวิจัยและประชาชนผู้สนใจให้ส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ [email protected] โดยเปิดรับโครงการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ในส่วนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถดาวโหลดได้จากไฟล์แนบ หรือ https://goo.gl/jTYJsm

 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด