ขอเชิญเข้ารับการอบรม

11 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วย ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu หรือโทรศัพท์ (053) 936074, 949151, 081-9925828 โทรสาร. (053) 212628 E-mail : nsccmunews@gmail.com

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด