ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2518"

11 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งบทความได้ที่ http://management.kpru.ac.th/fms-conference-2018 ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด