มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

11 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

          ด้วยสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Universitas Airlangga จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium "Sharing on Teaching and Research Experiences (STRE 2017) ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66 8835 3508 3 หรือที่ www.iei.ubru.ac.th

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด