ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมมาตรฐานการวิจัย

16 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

เนื่องจากสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดความรู้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมภูมิภาค : ภาคใต้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรม Online ผ่านทาง Website สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ https://rihs.wu.ac.th/ ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด