ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แะส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

10 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้คำขวัญ "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรษสตร์กำแพงแสน" ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 14 สามารถดูรายละเอียดที่ เวปไซต์ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2017/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด