งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กองบรรณาธิการวารสาร มทร. อีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด