เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

กองบรรณาธิการวารสาร มทร. อีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด