งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ไทย อังกฤษ

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

     ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) เป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/unsdgs2017 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด