ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 21st International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2017)

17 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 21st International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2017) ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ http://icsec2017.org ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีี่เว็บไซต์ http://icsec2017.org หรือสอบถามได้ที่ผู้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSEC 2017 โทร 02 - 329 - 8341 หรือ E-mail : secretary@icsec2017.org

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด