สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 2/2560

17 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท - ระดับปริญญาเอก ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม - IRF และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม - SuRF โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด