ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ

17 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง Interrogating Professional Development in ELT : Challenges and Opportunities for the Teacher ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 103 อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวน อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ในระบบ Online ที่ http://www.culi.chula.ac.th/research

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด