ขอเชิญเข้าร่วม TSDF - TRF Sustainability Forum 2017

7 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงาน TSDF - TRF Sustainability Forum 2017 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2560 จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมฟังเสวนา TSDF - TRF Sustainability Forum 2017 ในหัวข้อ "งานวิจัย : จุดเชื่อมต่อชนบทไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" และ "ภูมิหลังรัตภูมิ : พื้นที่ต้นน้ำจากอดีต - ปัจจุบัน" ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล โดยเปิดรับจำนวน 120 คน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/tsdf-sustainability-forum-2017

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด