งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

การจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2560 นักวิจัยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th และสามารถส่งข้อเสนองานวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย มาที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด